Om u op de hoogte te houden van nieuws en activiteiten, verspreiden wij maandelijks een nieuwbrief. Deze wordt digitaal verspreid. Deze wordt ook op de website gepubliceerd. Daarnaast maken wij gebruik van Parro. Dat is een app voor communicatie tussen ouders en school. Incidenteel verspreiden wij ook extra nieuwsberichten. De berichten op Parro of de incidentele berichten via de mail, worden niet standaard op de website geplaatst. Het is daarom voor ons belangrijk dat wij het juiste mailadres van u hebben. Deze kunt u doorgeven via het contactformulier op de website, via de leerkracht van uw kind, of aan onze administratief medewerkster Helmi Limburg.