De Nieuwsbrief van oktober is uit. Hierin vindt u o.a. informatie over het schoolfruit, de kinderboekenweek en natuurlijk het nieuws uit de groepen. U kunt de nieuwsbrief hier teruglezen. Deze nieuwsbrief wordt via de mail en de Parro-app verstuurd. Mocht u de nieuwsbrief als ouder nog niet ontvangen, vult u dan een bericht in bij het contact-formulier op deze website.