De Nieuwsbrief van juni is uit. Hierin o.a. nieuws over de formatie, het vakantierooster voor volgend schooljaar en het nieuws uit de groepen. U kunt de nieuwsbrief hier teruglezen. Deze nieuwsbrief wordt via  de Parro-app verstuurd. Mocht u de nieuwsbrief als ouder nog niet ontvangen, vult u dan een bericht in bij het contact-formulier op deze website.