Een extra nieuwsbrief deze maand. U kunt deze hier teruglezen. U kunt zich onder het tabblad contact ook met uw mailadres opgeven voor de nieuwsbrief. Deze ontvangt u dan in uw mailbox.

De nieuwsbrief van maart is weer uit. U kunt deze hier teruglezen. U kunt zich onder het tabblad contact ook met uw mailadres opgeven voor de nieuwsbrief. Deze ontvangt u dan in uw mailbox.

Zoals jullie wellicht uit de media hebben meegekregen staat er voor 14 maart a.s. een staking in het basisonderwijs gepland voor de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. Na de twee landelijke stakingsdagen vorige jaar hebben de vakbonden en besturen gekozen voor estafette stakingen per regio. Na de aftrap op 14 februari door de provincies Groningen, Friesland en Drenthe zijn op 14 maart de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland aan de beurt. Wij hebben als team van de Gideonschool besloten om aan de stakingsoproep gehoor te geven en gaan dus staken. Dit betekent dat de Gideonschool op woensdag 14 maart gesloten is. Ook ons bestuur, Stichting Kopwerk ondersteunt deze staking. Wij meenden dat het goed zou zijn om jullie als ouders op tijd te informeren in verband met het treffen van maatregelen. Daarom nu deze mail al voor de voorjaarsvakantie.

Enige uitleg is momenteel wel op zijn plaats, want in de media wordt een beeld neergezet van leerkrachten die er geld bij hebben gekregen, maar kennelijk niet genoeg hebben. De werkelijkheid is echter wel iets genuanceerder. Er is door de minister geld uitgetrokken om de werkdruk (iets) te verlagen door het inzetten van extra mensen. Hier zijn we uiteraard blij mee. Echter die extra mensen zijn bijna niet meer te vinden en dat is het volgende probleem om op te lossen, anders is er nog niets opgelostā€¦

Al tientallen jaren is het salaris van mensen uit het basisonderwijs 20% lager dan het salaris van mensen uit het voortgezet onderwijs, terwijl de zwaarte van het werk zeker vergelijkbaar is. Tel hier ook de werkdruk bij op en de aantrekkelijkheid van het mooie vak van schoolmeester of schooljuf komt zwaar onder druk te staan. Het gevolg hiervan is dat er steeds minder studenten naar de PABO zijn gegaan de afgelopen jaren. Gevolg minder leerkrachten beschikbaar en steeds meer moeite om functies in te vullen. De gevolgen hiervan zien we het meest duidelijk bij een griepgolf(je). Geen invallers meer te vinden. Dus groepen verdelen, onderwijsassistenten of LIO-stagiaires voor de groep of zelfs groepen naar huis sturen. Een extra belasting voor de leerkrachten die er nog wel zijn en daarnaast een aanslag op de kwaliteit van het onderwijs. Het beroep moet dus aantrekkelijker worden gemaakt door verlaging van werkdruk en verhoging van het salaris. Het team van de Gideonschool vindt dit de belangrijkste reden om door te gaan met staken. De kwaliteit van ons onderwijs staat echt op het spel en daarmee de toekomst van ons land, want het begint wat betreft opleiding allemaal op een basisschool.

Wij hopen dat jullie hier begrip voor hebben en daarom mede deze staking kunnen ondersteunen!

Met vriendelijke groet, mede namens het team,

Maurice de Graaff, directeur

Aan het eind van het schooljaar neemt Martijn Groot afscheid van de MR, wij zijn daarom op zoek naar een nieuw lid voor de oudergeleding. De MR bestaat uit vier leden, twee personeelsleden en twee ouders. Zij vergaderen gezamenlijk met de directie acht keer per jaar en denken mee over schoolzaken, begroting, formatie en onderwijskundige zaken. Er zijn zaken waarbij de MR adviesrecht of instemmingsrecht heeft. De zittingstermijn van een MR-lid is vier jaar. Wilt u een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs op de school van uw kind? U kunt zich kandidaat stellen. Heeft u vragen, wilt u zich kandidaat stellen of woont u liever eerst een keer vrijblijvend een MR-vergadering bij? Laat het ons weten en stuur een mail naar de MR ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

De nieuwsbrief van februari is weer uit. U kunt deze hier teruglezen. U kunt zich onder het tabblad contact ook met uw mailadres opgeven voor de nieuwsbrief. Deze ontvangt u dan in uw mailbox.